Kennelpiirin tiedotteet

Koirien kiinnipitoaika alkaa keskiviikkona 1.3.2023

Julkaistu 25.02.2023

Lähde: www.kennelliitto.fi

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa keskiviikkona 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat aina kytkettyinä.

Kiinnipitoajan aikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa voi pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Koirien kiinnipitoajan noudattaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana. Talven jälkeen eläimet voivat olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa lepoon ja ruokailuun.

On tärkeää, etteivät koirat juokse vapaana kevätaikaan. Vaikka koira ei olisikaan pesivistä linnuista kiinnostunut, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon, ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta. Koira voi myös tuhota pesiä. Lintujen lisäksi myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä.

Kiinnipitoaikana muutamia poikkeuksia
Kiinnipitoaika koskee kaikkia koiria muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinnipitoaika ei koske virkatehtävissä olevia poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita. Kiinnipitoaika ei myöskään koske alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria. Ota huomioon, että vapaana olevat pennut voivat säikäyttää vastasyntyneitä, piileskeleviä eläimiä, kuten peuroja, metsäkauriita ja hirviä, ja aiheuttaa vaaratilanteita emon puolustaessa poikasia tai eläinten paetessa esimerkiksi liikenteen sekaan. Taajama-alueilla myös pennut on pidettävä kytkettyinä ympäri vuoden.

Kiinnipitomääräyksestä voidaan poiketa myös, kun muuta kuin ajamalla työskentelevää metsästyskoiraa käytetään rauhoittamattomien eläinten metsästyksessä, tai kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan.  Lisäksi Suomen Riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa kiinnipitovelvollisuudesta. Kaikki edelliset poikkeamat edellyttävät, että metsästys, koirakoe tai kouluttaminen tapahtuu siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana. Lisätietoa Suomen Riistakeskuksen myöntämistä luvista löytyy Riistakeskuksen verkkosivuilta. Viralliset kokeet voi tarkastaa Kennelliiton tapahtumakalenterista.

Koiranomistajan tulee muistaa, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

Taajama-alueilla koirien kiinnipitoa säätelee järjestyslaki
Järjestyslaista löytyy oma pykälänsä koirakurista. Lain mukaan koira on oltava kytkettynä aina taajama-alueella. Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla, mutta koiran on oltava näissäkin paikoissa omistajansa tai haltijansa valvonnassa ja hallinnassa. Koiran omistajan tai haltijan tulee myös huolehtia, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Järjestyslain mukaan koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai vastaavalle juoksuradalle. Koiraa ei saa myöskään viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat koiraladuiksi merkityt hiihtoladut sekä koirien käyttöön tarkoitetut uimarannat.

Poliisi muistutti yhdessä Kennelliiton kanssa koirien kiinnipidosta helmikuussa. Poliisin tiedotteen pääset lukemaan tästä.

Hyvä koiranomistaja tuntee koiraetiketin ja noudattaa sitä, jotta koiran kohtaamiset niin lajitovereiden, muiden eläinten kuin ihmistenkin kanssa sujuvat mahdollisimman sujuvasti. Metsästys- ja järjestyslain mukaiset koirien kiinnipitomääräykset voit tarkistaa muun muassa Kennelliiton verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Suomen Kennelliitto, Hallituksen puheenjohtaja, Esa Kukkonen
050 548 2682, esa.kukkonen@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet