Ylituomarikoulutus

Ylituomarikurssille hakeudutaan, kun tunnet olevasi kokenut oman koemuodon harrastaja ja kiinnostunut asiasta. Ylituomareita on tällä hetkellä Suomessa noin 1500. Voidaksemme turvata monimuotoisen harrastuksen eri koelajeissa jatkossakin, haluamme joukkoomme mukaan lisää vahvan kokemuksen omaavia ylituomariksi sopivia henkilöitä.

Ylituomarikurssille hakeutuvalla on oltava lajin koetoimitsijapätevyys ja hänen on oltava Kennelliiton jäsen sekä vankka kokemus lajin koetoiminnasta. Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa kurssille, ja siihen tarvitaan myös hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu kahdesta osasta, peruskoulutuksesta ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta.

Ylituomarikursseja järjestävät kennelpiirit. Tietoa alkavista kursseista saatte Kennelliiton tapahtumakalenterista, kennelpiireistä sekä lisäksi Koiramme-lehdestä. Koulutus noudattaa lohkojakoa siten, että vuosittain järjestetään vähintään neljä kurssia, yksi kullakin lohkolla. Ylituomariksi aikovalla on pitkä tie pätevöitymiseen, eli kannattaa harkita asiaa monelta kannalta ja olla liikkeellä riittävän ajoissa. Mm. Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus haluaa kokelaitten hakupaperit viikkoa ennen kokousta tutustuttavaksi.


Kennelliiton Kurssikalenteri
Kennelliiton Ylituomarihaku

Ylituomarikoulutus, osa 1

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen
 • Osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen, että kokeiden järjestäminen on tuttua
 • Lisäksi on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset
   

Puollon  hakeminen

 • Kokelas on yhteydessä Kennelpiirin sihteeriin hyvissä ajoin
 • Kokelas laatii allekirjoitetun hakemuksen, josta tulee käydä ilmi myös yhteystiedot
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan kattavan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään tai tarvittaessa rotujärjestötä
 • Nämä lähetetään Kennelpiirin sihteerille, joka huolehtii hallituksen käsittelystä (hakemusten vuoksi ei järjestetä erillistä hallituksen kokousta)
 • Ennen käsittelyä Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta toimia ylituomarina
 • Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä
 • Piirisihteeri lähettää käsittelyn jälkeen kokelaalle tiedon kurssille hyväksymisestä ja ns. sinisenkortin, jonka kokelas täyttää kaikilta osilta, kortti toimitetaan ylituomarien peruskurssin johtajalle


Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle
 • Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää
 • Esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin määräajan umpeutumista koulutuksen järjestäjälle


Muuta

 • Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit määrittelevät rotujärjestöt ja rotuliitot
 • Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille
 • Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää Kennelpiiri


Ylituomarikoulutus, osa 2                                 

 • Läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
 • Erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
 • Koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti


Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista

 • Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa
 • Harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö


Pätevöinti

 • Käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse
 • Anomuksena käytetään Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto, rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon 
 • Henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta
 • Ylituomarilla on oltava voimassa oleva ko. koemuodon koetoimitsijapätevyys, palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.


Ylituomareiden jatkokoulutus

 • Ylituomarin tulee osallistuttava lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen vuosi
 • Hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
 • Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä

Sähköinen ylituomari löytyy puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta, joka toimii kuten perinteinen kortti. Halutessasi Kennelliitto kirjoittaa sinulle myös perinteisen kortin.

Ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto ja ne löytyvät TÄSTÄ