Ylituomarikoulutus, peruskoulutus, osa 1

Pohjois-Savon Kennelpiirin vaatimukset ylituomarin peruskoulutukseen hyväksymiseksi: 

Ylituomariksi aikovalla on pitkä tie pätevöitymiseen, eli kannattaa harkita asiaa monelta kannalta ja olla liikkeellä riittävän ajoissa. Suunnitella asiaa pitkäjänteisesti. Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus haluaa saada kokelaitten hakupaperit vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tutustuttavakseen. Kennelpiirin rotujaostokin antaa oman lausuntonsa henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään. 

Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa ylituomareiden peruskoulutukseen. Hakemukseen tarvitaan aina hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu kahdesta osasta, peruskoulutuksesta, jonka järjestää aina kennelpiiri/kennelliitto ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta, jonka järjestää aina rotujärjestö/rotuliitto.

Ylituomarien peruskurssien järjestämisestä vastaavat kennelpiirit. Tietoa alkavista kursseista saatte Kennelliiton tapahtumakalenterista, kennelpiireistä sekä lisäksi Koiramme-lehdestä. Koulutus noudattaa lohkojakoa siten, että vuosittain valtakunnassa järjestetään vähintään neljä ylituomarien peruskurssia, yksi kullakin lohkolla. Pohjois-Savo kuuluu idänlohkoon (Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Suur-Savo ja Pohjois-Savo)

Ylituomarikurssille voi hakeutua henkilö

 • joka omaa vahvan kokemuksen omasta koelajistaan
 • on arvostettu ja luonteensa sekä arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva
 • on luottamusta nauttiva koiraharrastaja
 • on omattava ylituomarille tarvittavia luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet
 • on oltava arvostettu ja kokenut koe- ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin ja niiden eroihin
 • on toiminut kokeen vastaavana koetoimitsijana riittävän monta kertaa viimeisien vuosien aikana riittävän kokemuksen saamiseksi
 • on kiinnostunut ylituomarin tehtävästä
 • on fyysisesti ja psyykkisesti ylituomariksi sopiva henkilö
 • on suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut jatkokoulutuksiin 
 • on osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen vastaavana koetoimitsijana (min. viiden vuoden aikana 5 kertaa) ja kokeiden järjestäminen on hänelle tuttua 
 • on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • on toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • on pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • on täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Piirihallitus tekee päätöksen ylituomarikoulutukseen hyväksymisestä (peruskoulutus)

 • ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää Kennelpiiri ja kurssi on kaikille koemuodoille aina sama, tässä käsitellään perusasiat
 • ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2, eli lajikohtaiselle kurssille
 • ylituomareiden lajikoulutukseen perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit määrittelee lajin rotujärjestöt ja rotuliitot ja lajeilla voi olla eroja kriteereissä.
 • kennelpiirin rotujaostot tutustuvat hakemuspapereihin, mutta piirihallitus tekee päätöksen henkilön hyväksymisestä ylituomarien peruskoulutukseen.

Puollon hakeminen ja tarvittavat liitteet

 • Kokelaan on hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin Kennelpiirin sihteeriin (sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi)
 • Kokelas laatii allekirjoitetun hakemuksen, josta tulee käydä ilmi alla olevat yhteystiedot
 • Kokelas laatii koiraharrastuksestaan kattavan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
 • Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään tai tarvittaessa rotujärjestötä
 • Kokelas todistaa toimintansa kokeen vastaavana koetoimitsijana sekä kokeen muista järjestelyistä vastaavana. Hän lähettää hakemuksen liitteenä myös palkintotuomari-, ohjaaja- tms. korttikopiot sekä Omakoirasta kuvakaappauksen vastaavan koetoimitsijan tehtävistään. (myös kopio vihreästä koetoimitsijakortista käy). Puollon saamiseksi tarvitaan aina todisteet riittävästä kokemuksesta koetoimitsijana ja palkintotuomarina
 • Nämä lähetetään Kennelpiirin sihteerille riittävän ajoissa. Hän huolehtii rotujaoston ja hallituksen käsittelystä (hakemusten vuoksi ei piirihallitus järjestä erillistä hallituksen kokousta)
 • Piirisihteeri lähettää käsittelyn jälkeen kokelaalle tiedon kurssille hyväksymisestä ja ns. sinisenkortin hyväksytylle. Kokelas päivittää kortin tiedot kaikilta osilta, jonka jälkeen kortti toimitetaan ylituomarien peruskurssin johtajalle

Kennelpiirin puoltoa varten hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • henkilön koko nimi, kutsumanimi alleviivattuna
 • syntymäaika
 • kennelliiton jäsennumero
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • kotikunta
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • puoltava rotujärjestö tai kennelliiton jäsenyhdistys

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

 • Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle ennen hakuajan päättymistä
 • esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta toimitetaan koulutuksen järjestäjän ohjeita noudattaen koulutuksen järjestäjälle

Kennelliiton Kurssikalenteri
 

****

Kennelliitto: Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

 • Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja luotettamusta nauttiva koiraharrastaja
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava arvostettu ja kokenut koe- ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin ja niiden eroihin
 • On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
 • Pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
 • On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen
 • Osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen ja kokeiden järjestäminen on hänelle tuttua
 • Lisäksi on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
 • Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

****

Ylituomareiden lajikoulutus, osa 2

 • läpäistyään hyväksytysti ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
 • lajikoulutukset järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti (erikoistumiskoulutus)
 • koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

Lausunto ylituomarikokelaan harjoitus- ja koearvosteluista

 • kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa, ilmoitus asiasta lähetetään osoitteeseen sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
 • harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää koemuodon koulutuksesta vastaava,

Ylituomariksi pätevöityminen

 • käytyään koulutukset, anomuksen pätevyyden saamisesta tekee kokelas itse Kennelliitolle
 • anomuksena käytetään Ylituomarihakemus -korttia (sama sininen kortti), johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto. 
 • tuomarikokelas lähettää Ylituomarihakemuksen täytettynä ja esityksen tekijän allekirjoittamana Kennelliittoon
 • henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta ja hänen tietonsa lisätään ylituomarihakuun
 • ylituomarilla on oltava voimassa oleva ko. koemuodon koetoimitsijapätevyys, palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus sekä jäsenmaksut maksettuna ajallaan

Ylituomareiden jatkokoulutus

 • ylituomarin tulee osallistua lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta, kun jatkokoulutusta järjestetään
 • hänen on toimittava ylituomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
 • kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin voi ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä

Ylituomaripätevyys

 • löytyy myös sähköisesti puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta, joka on virallinen todiste ylituomaripätevyydestä
 • ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto ja ne löytyvät TÄSTÄ