Piirihallitus puoltaa ja myöntää erilaisia pätevyyksiä

Hakijan tulee olla:

  • Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen
  • Hakija laatii vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän kertoo kennelharrastuksestaan sekä tavoitteistaan oman lajinsa harrastajana.
  • Hakemukseen liitetään koiraharrastuksen CV, jossa on yhteenveto toiminnasta oman lajin parissa sekä maininta koulutusvaatimusten täyttymisestä. CV:ssä voi mainita halutessaan myös koirien nimet, joilla on kilpaillut kokeissa tai näyttelyissä.
  • Hakemuksen liitteeksi liitetään tarvittavat todisteet voimassaolevista jäsenyyksistä.
  • Hakemukseen liitetään myös kennelpiirin jäsenyhdistyksen ja tarvittaessa myös rotujärjestön / lajiliiton puolto.
  • Ylituomari 1 -koulutukseen hakijasta hankitaan myös Kennelpiirin rotujaoston suositus, joka pyydetään piirihallituksen toimesta.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään Kennelpiirille riittävän ajoissa ennen hakuajan umpeutumista, kokoukseen ennättääkseen viimeistään kaksi viikkoa ennen piirihallituksen kokousta.

Kennelliiton kurssikalenteri