Kennelpiirin ja Kennelliiton ansiomerkit

Merkit on anottava 28.2. mennessä.


Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle,

 • joka on ollut Suomen Kennelliiton jäsenseuran jäsen vähintään 20 vuotta
 • joka on toiminut pitkän ajan jäsenyhdistyksen, piirin, rotujärjestön tai liiton johtoelimissä
 • joka on toiminut ahkerasti vähintään 20 vuotta tuomari- tai ylituomaritehtävissä
 • erityisesti huomioidaan henkilön toiminta kouluttajana, kokeiden sekä näyttelyiden yms. tilaisuuksien järjestäjänä
 • menestynyt erinomaisesti joko kasvattamillaan tai omistamillaan koirilla
 • Kultaista ansiomerkkiä jaetaan enintään yksi kpl / jäsenyhdistys / vuosi.


Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle:

 • joka on ollut SKL:n jäsenseuran jäsenenä vähintäänkin 10 vuotta
 • joka on toiminut kokeissa ylituomarina tai palkintotuomarina tai näihin verrattavissa tehtävissä
  vähintäänkin 10 vuoden aikana
 • joka on toiminut tuloksellisesti kasvattajana tai osallistunut itse koirallaan näyttelyihin ja kokeisiin
 • joka on toiminut yleensä ansiokkaasti kenneltyön hyväksi
 • Hopeista ansiomerkkiä jaetaan enintään kaksi / jäsenyhdistys / vuosi.


Kennelpiirin standaari
Kennelpiirin hallitus myöntää standaarin jäsenseuransa anomuksesta joko henkilölle tai yhteisölle. Standaari on kennelpiirin huomattavin huomionosoitus ja sitä käytetään harkiten kulloinkin päättämässä olevan piirihallituksen päätöksen mukaisesti.

Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus on kokouksessaan 11.1.2019 hyväksynyt  ansiomerkkien säännöt. Ansiomerkin saajan ei tarvitse täyttää kaikkia ehtoja, mikäli ansiot jonkin vaatimuksen kohdalla ovat erityisen suuret.

Lomakkeet löytyvät täältä

Kennelliiton ansiomerkit 

Anomukset tulee olla piirihallituksella syyskuun lopussa, anomukset käsitellään keskitetysti huhtikuun ja  lokakuun hallituksen kokouksissa.

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SKL-FKK:n hallitus, joko SKL-FKK:n hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, kennelpiirin, rotujärjestön tai muun SKL-FKK:n jäsenyhdistyksen esityksestä. Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto.

Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kysymyksessä se nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa.

Jokainen ansiomerkki- ja kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle SKL-FKK:n lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.


Pronssinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Kennelliiton, alueellisen tai paikallisen kenneltoiminnan eteen tehdystä työstä. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 5 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen.

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton jäsenyhdistyksen ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai Kennelliiton jäsenyhdistyksessä kenneltoimintaa ja osallistunut aktiivisesti Kennelliiton jäsenyhdistyksen järjestötyöhön. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös sekä kultaisen että hopeisen ansiomerkin perustein. Pronssinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina anojalle merkittävässä kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.

Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Kennelliiton tai kenneltoiminnan eteen tehdystä työstä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 10 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton pronssinen ansiomerkki tai kennelpiirin, rotujärjestön tai lajiliiton ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai kotiseudullaan kenneltoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla Kennelliiton järjestötyöhön kennelpiirin ja/tai rotujärjestön luottamustehtävissä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirien hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät, rotujärjestöjen hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät tai ansiokas toiminta kennelpiirien ja rotujärjestöjen luottamushenkilönä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös kultaisen ansiomerkin perustein ja hopeinen ansiomerkki on edellytys kultaiselle ansiomerkille. Hopeinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina merkittävässä paikallisessa kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.

Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki on Kennelliiton ansiomerkeistä korkein. Merkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään Kennelliiton merkittävässä hallinnollisessa tai muutoin erittäin merkittävässä tehtävässä toimimisesta. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen ja joka vähintään 10 vuotta aikaisemmin on saanut Kennelliiton hopeisen ansiomerkin. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan Kennelliiton tehtävissä. Näitä ovat muun muassa valtuuston puheenjohtajien tehtävät, kurinpitolautakunnan puheenjohtajan tai kurinpitolautakunnan jäsenten tehtävät, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät, pitkäaikainen toimikuntien puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät sekä pitkäaikainen ja ansiokas toiminta Kennelliiton luottamushenkilönä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pitkäaikaiselle valtuuston jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti Kennelliiton jäsenyhdistyksessä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirin, lajiliiton ja rotujärjestön puheenjohtajuus tai pitkäaikainen näiden hallituksessa toimiminen.
Kultainen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina Kennelliiton merkittävässä valtakunnallisessa tilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa. Kultaisen merkin saajalle annetaan luovutuskirja. Kultaiset ansiomerkit on numeroitu.

Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle
joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SKL-FKK:n hyväksi tai tukenut SKL-FKK:n, kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.

Kennelliiton hallitus käsittelee anomukset kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.12. Piirihallitus käsittelee anomukset huhtikuun ja lokakuun kokouksissaan.

Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.

Lisätietoja