Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Pohjois-Savon Kennelpiiri edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat   huomioiden. Kennelpiirin tehtävänä on tehdä tunnetuksi, tehostaa ja laajentaa alueen koiraharrastusta myös koiranjalostuksen näkökulmasta. Kennelpiiri on alueen koiraharrastustoiminnan edunvalvoja ja on tarvittaessa yhteydessä alueen viranomaisiin ja poliitikkoihin sekä muihin sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.
 
Piirihallituksen tehtävät:
 • hyväksyy alueella pidettävät kokeet ja kurssit
 • puoltaa alueensa KV-, SM- ja lohkokokeille sekä näyttelyille
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - kokeet ja kurssit hyväksyy omat lajiliitot)
 • myöntää koetoimitsijakortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - toimitsijakortit myöntää omat lajiliitot)
 • myöntää kehätoimitsijakortit
 • myöntää palkintotuomarikortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko pätevyydet myöntää omat lajiliitot)
 • harjoittaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • ohjaa ja valvoo alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa
 • edistää ja tukee kenneltapahtumien järjestämistä
 • pyrkii lähentämään jäsenyhdistyksiä ja eri lajien harrastajia toisiinsa ja syventää heidän yhteistyötä
 • järjestää joko yksin tai yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutusta sekä neuvottelu-, selostus- ja esitelmätilaisuuksia
 • lähettää jäsenyhdistyksille jäsenpostit
 • huolehtii tiedottamisesta 
 • koordinoi oman alueen kaveri- ja lukukoiratoimintaa

Palkitsemiset:
Pohjois-Savon Kennelpiirissä nimetään vuosittain positiivinen jäsenyhdistys sekä vuoden ansioitunut koiranuori. Kennelpiiri palkitsee myös Piirinmestarit, joita palkitaan vuosittain yli kaksikymmentä.

Erillisinä kilpailuina käydään Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Veteraanikoira, Vuoden kanakoira, Vuoden TOKO-koira, Vuoden TOKO-tulokas, Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Palveluskoira. Nämä kaikki palkitsemiset suoritetaan Kennelpiirin vuosikokouksessa.