Pohjois-Savon Kennelpiiri ry


Kennelpiirin tehtävänä on seurata alueellaan koirapidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin, vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan sääntöjen ja Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille Kennelliiton valtuusto ja hallitus antavat.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia, näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi Kennelpiiri voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtaimistoja ja kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan koiraharrastuksen tunnetuksi tekemistä ja laajentamista sekä kehittää edellytykset koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa. Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. "Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira"
 

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen ...

 • johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
 • edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
 • valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää kulukorvauksista ja palkkioista
 • valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- / tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti
 • pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka
 • päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11 §) ja antaa mahdollisia määräaikaisia toimintakieltoja paitsi ei Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta. Toimintakieltoja voidaan määrätä niille henkilöille, joille kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa kennelpiirin ja sitä velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta.
 • nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton toimihenkilöt
 • valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä
 • valita valitsijamiehet/joukkueenjohtajat valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin
 • käsitellä jäsenyhdistysten kennelpiirin vuosikokoukseen saapuneet ja kokoukselle esitettävät asiat (saapuneet 1 kk aikaisemmin)

Palkitsemiset:

Pohjois-Savon Kennelpiiri nimeää vuosittain positiivisen jäsenyhdistyksen sekä vuoden ansioituneen koiranuoren että Vuoden Nuorisoteko jäsenyhdistyksen. Kennelpiiri muistaa  myös Piirinmestareitaan, joita palkitaankin vuosikokouksessa aina yli kaksikymmentä.

Erillisinä kilpailuina käydään Vuoden Näyttelykoira, Vuoden VeteraanInäyttelykoira, Vuoden Kanakoira, Vuoden TOKO-koira, Vuoden TOKO-tulokas, Vuoden Rally-tokokoira, Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Palveluskoira. Nämä kaikki palkitsemiset suoritetaan perinteisesti Kennelpiirin vuosikokouksessa.