Toimintastrategia vuodelle 2024

Vuoden 2024 pääpainopisteet ovat:

  • vuoden 2024 teema on – ”koiran terveys ja hyvinvointi” huomioidaan vuoden varrella mahdollisimman monissa kennelpiirin yhteyksissä ja tapahtumissa
  • piirihallitus tiedottaa jäsenyhdistyksiään ottamastaan kannasta, ”Pohjois-Savossa paljastuneen salametsästysasiassa tuomion saaneiden henkilöiden toimimisesta kennelpiirin/jäsenyhdistysten hallinnossa, toimihenkilö- tai muissa luottamustehtävissä” 
  • järjestetään Koiran päivä –tapahtuma 24.4.2024 Suonenjoella
  • järjestetään elokuussa Sawo Show 2024 tapahtuma Sorsasalon raviradalla
  • kennelpiiri järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia erillisen koulutuskalenterinsa mukaisesti. Mm. Voimaan tullut eläintenhyvinvointilaki  koulutus järjestetään kaikille kokeissa/näyttelyissä toimijoille pvm auki vielä, kaveri- ja lukukoiratoiminta 10.4. klo 17.00 Iso-Valkeisella sekä käyttökoulutus uuteen järjestelmään, joka korvaa Omakoira-järjestelmän. 
  • Haakahuksia -kiinteistöstä huolehtiminen 
  • piirihallitus tukee rotujaostojensa toimintaa
  • kiinnitetään nuorisotoimintaan erityistä huomiota
  • koiraharrastajia kannustetaan hakemaan erilaista tietoutta Kennelpiirin kotisivuilta. 
  • kannustetaan harrastajia osallistumaan kennelpiirin alueen koulutustarjontaan (mm. jäsenyhdistysten, aluekouluttajan, näyttelyohjaajien ja kaveri- ja lukukoiravastaavan koulutukset)