Toimintastrategia vuodelle 2020

Vuoden 2020 pääpainopisteet ovat:

•    vuoden teema – ”koiran luonne ja käyttäytyminen”, joka huomioidaan vuoden varrella mahdollisimman monissa yhteyksissä
•    kannustetaan ja opastetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonsaantikanavanaan 
•    kannustetaan osallistumaan kennelpiirin ja -liiton järjestämiin luonteen ja käyttäytymisen koulutuksiin
•    velvoitetaan yhdistyksiä siirtymään omakoira-järjestelmän käyttöön
•    kannustetaan jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä
•    toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa 
•    vahvistetaan ja kannustetaan jaostojen toimintaa
•    koulutetaan toimihenkilöitä ja toimikuntia
•    kannustetaan jäsenseuroja järjestämään luonne- ja käyttäytymiskoulutuksia/kerhoiltoja sekä testaustilaisuuksia
•    kennelpiiri järjestää luonne- ja käyttäytymiskoulutuksen 12.2. ja 10.3. Kuopiossa
•    Nuorten koiraleirin 6.-9.7. järjestäminen yhdessä Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen kanssa Punttisilimässä
•    koiran päivä vietetään 24.4.2020 Nilsiässä yhdessä Nilsiän Kivojen Kirsujen kanssa (jouduttiin perumaan koronaviruksen takia)
•    koiran päivä pidetään 24.4.2021 Kuopiossa
•    suunnitellaan pidettäväksi pentunäyttely ja juniorhandler -kilpailu
•    koirasusien kasvattamisen, myymisen ja omistamisen vastustaminen