Toimintastrategia vuodelle 2023

Vuoden 2023 pääpainopisteet ovat:

  • vuoden teema – ”koirat kansalaisena – ennen ja nyt”, joka huomioidaan vuoden varrella mahdollisimman monissa yhteyksissä ja tapahtumissa
  • järjestetään Koiran päivä –tapahtuma 24.4.2023 Kaavilla
  • Haakahuksia -kiinteistön korjausaikataulun laatiminen
  • järjestetään v 2023 yleinen koulutustilaisuus, joka on suunnattu koetoimitsijoille, kokeen sihteereille sekä koetoimikunnille, koulutus on samalla koetoimitsijoiden jatkokoulutus
  • järjestetään kennelpiirin toimijoille ja jäsenyhdistyksien hallinnolle yhdistyslakikoulutusta
  • kannustetaan harrastajia osallistumaan kennelpiirin eri koulutuksiin (aluekouluttajan, näyttelyohjaajien ja kaveri- ja lukukoiravastaavan)
  • kannustetaan harrastajia osallistumaan jäsenyhdistysten eri koulutustapahtumiin ja kursseille
  • ohjataan alueen harrastajia käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonhankinnassa apunaan
  • piirihallitus kannustaa ja tukee rotujaostojensa toimintaa