Kennelpiirin hallituksen tehtävät

Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan. Kennelpiirejä on 19. Niillä on edustus Kennelliiton valtuustossa.
Harrastusyhdistykset ovat kennelpiirien jäseniä ja ne harjoittavat paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa tai metsästystä. Pohjois-Savossa jäsenenä olevia harrastusyhdistyksiä on noin 120. 
 • johtaa kennelpiirin toimintaa
 • hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • myöntää avustuksia jäsenyhdistyksille
 • valmistelee yleisen kokouksen asiat ja huolehtii yleisten kokousten järjestämisestä ajallaan 
 • puoltaa Kennelpiirin alueella järjestettävät näyttelyt
 • hyväksyy alueen kokeet, kurssit sekä koulutukset
 • järjestää jatkokoulutukset ylituomareille
 • huolehtii kotimaisten rotujen piirikouluttajajien kouluttamisesta
 • huolehtii hallituksen ja jaostojen kokousten päätöksien toimeenpanosta
 • edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa
 • valitsee toimihenkilöt (varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, koepöytäkirjojen tarkastajat, koeanomusvastaavat,  piirikouluttajat, valitsijamiehet, joukkueenjohtajat, jaostot ja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt)
 • antaa puollot Kennelliitolle uusista jäsenyhdistyksistä
 • myöntää ja uusii toimitsija- ja palkintotuomarikortit
 • tarvittaessa peruuttaa ym. oikeudet
 • päättää jäsenyhdistyksen erottamisesta ja huomautusten/varoitusten antamisesta
 • pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä kehätoimitsijaluetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä koetoimitsijarekisteriä (Omakoira)
 • pitää yllä palkintotuomariluetteloa (Omakoira)
 • pitää yllä Kennelliiton jäsenien pätevyyksistä (Omakoira)
 • huolentii Koiran Päivän järjestämisestä 24.4.
 • huolehtii hallituksen jäsenien ja toimihenkilöiden kouluttamisesta