Maastokorttien tilaaminen

Julkaistu 01.10.2020

Piirihallitus on kilpailuttanut maastokorttien painatuksen ja tehnyt sopimuksen, että myös alueen kokeen järjestäjät saavat kortit kilpailutettuihin hintoihin. 

  • Korttipiste, Lemminkäisenkatu 1, Kuopio, tilaukset Jouni Heikkinen, p. 0440 422 338, sp. joupet@joupet.com
  • Grano Oy, Kuopio, tilaukset: johanna.taavitsainen@grano.fi
  • merkillä "pohjois-savon kennelpiiri"

Kennelliiton hyväksymät koesäännöt

Kokeiden tarkoitus

Koirien eri käyttötarkoitukset ovat muokanneet rotuja haluttuun suuntaan ja eri roduille ovat kehittyneet tietyt vahvat luontaiset kyvyt. Käyttötarkoituksia on hyvin monenlaisia aina metsästyskoirista karjan paimennukseen. Lisäksi lajikirjon joukosta löytyy lajeja, jotka eivät ole ns. rodunomaisia lajeja vaan kaikille roduille avoimia harrastelajeja. Näitä ovat muun muassa agility, koiratanssi ja tottelevaisuuskoulutus.

Eri koelajeja on tällä hetkellä noin 70 ja harrastajia näissä Kennelpiirin alueella on suuri määrä.

Kokeissa ja kilpailuissa mitataan miten koirakko suoriutuu kunkin koemuodon säännön mukaisista suorituksista tai liikkeistä. Kokeiden tarkoituksena on myös viettää aikaa yhdessä muiden samaa lajia harrastavien kanssa.

Kokeet ja koepöytäkirjat

Kennelpiirin hallitus edellyttää, että kokeisiin ilmoittaudutaan sääntöjen mukaisesti, mieluimmin kirjallisesti. Järjestäjän kanssa sovitaan ilmoittautumismaksun maksutavasta. Jos osanottaja jää pois kokeesta ilmoittamatta siitä ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on osanottomaksu aina maksettava, ellei kysymyksessä ole sääntöjen mukainen hyväksyttävä syy poisjääntiin.


Kokeisiin ja kilpailuihin ilman näyttelytulosta

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 3.5.2003.
Voimassa 1.1.2003 alkaen takautuvasti

Vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen tai 15 kuukauden ikäinen luolakokeeseen osallistuva rekisteröity koira saa osallistua kokeisiin ja kilpailuihin ilman näyttelytulosta kunkin koemuodon alimmassa luokassa seuraavissa koelajeissa:

Linnunhaukkukoe (LINT), dreeverien ajokoe (DRAJ), dreeverien ketunajokoe (DKAJ), ketunajokoe (KEAJ), metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ), mäyräkoirien ajokoe (MÄAJ), ajokoe (AJOK ja BEAJ) sekä luolakoirien taipumuskoe (LUT) ja luolakoirien metsästyskoe (LUME) (valtuusto 5.5.2005)

Yksiluokkaisissa kokeissa koira saa kilpailla ilman näyttelytulosta, kunnes se on saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen. Hirvenhaukkukokeista on näyttelytulosvaatimus poistunut kohdasta osallistumisoikeus 1.8.2012 alkaen.

Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset

Yhteispohjoismaisten näyttelysääntöjen mukaan käyttöluokka on laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät 15 kuukautta. Kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan voi ilmoittaa vain rodun, jonka FCI määrittelee käyttökoiraroduksi tai jolle FCI on erikseen antanut osallistumisoikeuden.

Näillä roduilla sekä kansainvälisissä että kansallisissa näyttelyissä osallistumiseen oikeuttava koetulos on vähintään Suomen tai kansainvälisen muotovalionarvoon vaadittava koetulos tai koetulokset.

Koetulosvaatimukset käyttöluokkaan muuttuivat FCI:n kansainvälisen muotovalioarvonsäännön muutoksen yhteydessä. FCI:n kansainväliset muotovalioarvosääntö tuli voimaan 14.11.2012 ja Kennelliiton valtuustossa se hyväksyttiin 26.5.2013.

Kennelliiton säännöt ja ohjeet koskien kokeita ja kilpailuja 
https://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet-ja-saannot/kokeet-ja-kilpailut

===============

Keskimääräisiä koemääriä ja osallistumisia Pohjois-Savossa vuosittain

Koelaji - kokeidenmäärä (osallistumiset)

AGI 80 (5300)
AJOK 45 (400)
BEAJ 15 (40)
DRAJ 25 (60)
HIRV 330 (850)
HIRV-J muutamia vuosittain
KAER 10 (80)
KAME muutamia vuosittain
KARH 5 (5)
KEAJ 2 (15)
LINT 45 (200)
LTE 15 (150)
LUME 20 (30)
LUT 10 (100)
MEJÄ 15 (100)
MH 10 (100)
MÄAJ 5 (20)
NOME-B 10 (140)
NOU 1 (35)
PAIM 5 (25)
PAIM-E 5 (20)
PAIM-T 5 (30)
PAKK 10 (40)
PEKO 10 (20)
PIKA 3 (10)
PK 15 (105)
REK 1 (130)
SPA 2 (15)
TOKO 25 (530)
VAHI muutamia vuosittain
VEPE 2 (30)
VERI 3 (10)
VIC 1 (100)
VIC-R muutamia vuosittain