Hallitus tiedottaa

Tältä sivulta jäsenyhdistykset löytävät piirihallituksen yleisiä päätöksiä.

Hallitus 3/2024 21.3.2024

 • Kennelpiiriltä puuttuu vielä muutama rotujaosto: noutajajaosto (perustettu huhtikuu 2024), spanielijaosto (perustettu huhtikuu 2024) ja vinttikoirajaosto. Jaoston tehtävänä on lähinnä olla asiantuntija piirihallituksen suuntaan. mm. antaa lausuntoja ansiomerkkeihin tai esittää myönnettäväksi ansioituneille toimijoille sekä antaa lausuntoja pätevöitymisiin jne). Vuoden vaihteessa jaostolta odotetaan koostetta lisättäväksi kennelpiirin toimintakertomukseen (mm. Pohjois-Savon alueen koetilastoja, arvokokeissa pärjänneet pohjois-savon koirat, jne... )
  Jaoston kokoukset voi pitää teamsilla, whatsappilla jne. ja jos kokous pidetään lähikokouksena kennelpiiri korvaa matkakulut 0,57€/km yhdestä lähikokouksesta vuodessa. Jaostoon riittäisi muutama henkilö, jotka valikoituisi rodun eriasioiden osaajista, ns. spesiaaleista. Kennelpiiristä hallitus nimeää jaostoihin avuksi myös hallituksen edustajan, näin linkki hallitus - jaosto - hallitus säilyy ja jaosto saa tietoa hallituksen päätöksistä ja päinvastoin.
 • Kennelpiirin kilometrikorvaus vuonna 2024 on 0,57€/km (valtion vahvistama korvaus). Matkakorvauksia maksetaan hallituksen ja jaostojen kokousmatkoista kotoa-kokouspaikalle ja takaisin sekä hallituksen valtuuttamista edustusmatkoista.
 • Kennelpiiri järjestää vuonna 2024 seuraavat koulutustilaisuudet: 
  • Kaveri- ja lukukoiraohjaajien jatkokoulutus järjestetään 11.4. Iso Valkeisella Kuopiossa Kennelliiton kanssa​
  • Koulutustilaisuus 1.1.2024 voimaan tulleesta eläintenhyvinvointilaista (miten se vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen). Koulutus suunnataan piirin toimihenkilöille, kehäsihteereille, koetoimitsijoille, ylituomareille, ulkomuototuomareille,
  • Jatkokoulutustilaisuus koetoimitsijoille (ns. toinen tilaisuus, viime vuonna järjestimme ensimmäisen)
  • Kennelliiton uuden järjestelmänkäyttökoulutus jäsenyhdistyksille (Omakoira poistuu käytöstä kesällä/syksyllä 2024)
  • Koulutustilaisuus suunnittelilla kasvattajille ja muille asiasta kiinnostuneille: Koulutuksessa on tarkoitus käsitellä koiranpentujen käyttäytymistä ja luonteenpiirteitä ennen luovutusta. (kouluttaja Minna Sirviö)

Hallitus 2/2024 29.2.2024

 • Yhtenä asiana asialistalla oli ylituomareiden koulutus- ja jatkokoulutuskulujen avustamiset, mm. matkakorvaukset, hotelliyöpymiset. Päätös: Kennelpiirin ei avusta ym. kuluissa. Henkilö itse vastaa omien pätevyyksien koulutus- sekä jatkokoulutuskuluista.
 • Piirihallitus selvittää ja nostaa esille piirin alueen nuorisotyön laajuutta. Piirille palautettavaan toimintailmoitukseen on lisätty kohta, johon jäsenyhdistysten kannattaa lomaketta palauttaessaan kirjata miten ovat yhdistyksen toiminnassa huomioineet nuoret harrastajat. Ei ole väärää tapaa, kaikki nuorisotoiminta on oikea tapa. Vuoden 2024 vuosikokouksessa pääsemme luovuttamaan historiansa ensimmäinen tunnustuksen "Vuoden Nuorisoteko" palkittavalle seuralle. Toimintaa vuodelta 2023 ilmoitti kolme yhdistystä. 
 • Kennelpiiri on päättänyt lähteä Savon Erämessuille mukaan ja pystyttää messuille oman osastonsa. 
 • Kennelpiirin Koiran Päivä päätettiin järjestää Suonenjoella keskiviikkona 24.4.2024.

Hallitus 1/2024 29.1.2024

 • Hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtyä tiedottamisessa enenevissä määrin ns. täsmätiedottamiseen, joka suunnataan paremmin aina suoraan kohderyhmälle, ketä asia koskee. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla Omakoira-järjestelmästä saatuihin sähköpostiosoitteisiin. Kennelpiirin kotisivut ovat päätiedottamiskanava ja toimivat entistäkin tärkeämmässä roolissa joukkotiedottamisessa. Käytetään hyväksi myös facebook:n tuomaa etua tiedottamisessa, ns. lisäkanavana. 

Hallitus 7/2023 26.10.2023

 • Haakahuksessa kokoustava/tilankäyttäjä huolehtii aina myös Haakahuksen loppusiivouksesta. Hän luovuttaa tilat takaisin samassa kunnossa kuin on ottanut vastaan ja vastaa aina loppusiivouksesta. Tarvittava lisäsiivous laskutetaan aina kokoustajalta/tilankäyttäjälrä. Loppusiivoukset suorittaa ulkopuolinen siivooja. 

Hallitus 6/2023 14.9.2023

 • Hallitus on päättänyt luopua Sawo-Shown järjestelyistä. Vuonna 2024 järjestettävä Sawo Show on viimeinen Pohjois-Savossa järjestettävä kokonaisuus, joka täyttää tuolloin 20 vuotta. Päätettiin jakaa Sawo Showsta vapautuva Kennelliiton kiintiö kaksipäiväisillä kaikkien rotujen näyttelyillä Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa sekä jakaa ryhmänäyttelyinä maakuntiin yhdistysten järjestettäväksi, näin turvataan myös maakuntiin koiratapahtumia. Asiasta tehtiin yksimielinen päätös.

Hallitus 2/2023 2.3.2023

 • Hallitus on päättänyt maksaa isojen näyttelyihin piirin nimeämien edustajien (puheenjohtaja ja sihteeri) kulukorvaukset (valtion vahvistama korvaus).

Hallitus 1/2023 25.1.2023

 • Kennelpiirin erilaisten laskujen asiatarkastaminen - hallitus on tarkentanut ohjeistusta. Jatkossa jaostojen puheenjohtajat tarkastavat kaikki oman jaostonsa maksut ja laskut ennen maksatusta. Laskut tulee lähettää suoraan rotujaoston puheenjohtajalle, joka todettuaan laskun/maksun olevan kunnossa, ohjaa sen maksettavaksi rahastonhoitajalle. Vastaavasti rahastonhoitaja tarkastuttaa jaostojen laskut ja maksut ennen maksatusta jaoston puheenjohtajalla.