Kennelpiirin tiedotteet

Nämä astuvat voimaan 1.1.2023

Julkaistu 01.01.2023

Nämä asiat muuttuvat vuoden 2023 alusta Kennelliiton toiminnassa

Listasimme tähän tiedotteeseen tärkeimmät muutokset Kennelliiton toiminnassa vuoden 2023 alusta.

Kennelliiton jäsenmaksut ja koirien rekisteröintimaksut pysyvät ennallaan ensi vuonna. Vuodenvaihteessa Kennelliitossa on yli 146 000 henkilöjäsentä ja yli 2000 jäsenyhdistystä.

Kennelliiton jäsenille 20 prosentin alennus merkittävimmistä terveystutkimusten lausuntomaksuista

Kennelliiton syysvaltuusto on päättänyt, että Kennelliiton jäsenet saavat 20 prosentin alennuksen merkittävimmistä terveystutkimusten lausuntomaksuista vuosina 2023 ja 2024.

Alennus lausuntomaksuista myönnetään lonkkanivellausunnosta, kyynärnivelen INC-lausunnosta, kyynärnivellausunnosta, olkanivelen osteokondroosilausunnosta, syringomyelialausunnosta sekä selkälausunnoista. Lisätietoa löytyy täältä.

Koirarekisteriohje uudistuu

Vuoden alusta otetaan käyttöön uusi Koirarekisteriohje. Sitä sovelletaan kaikkiaan 1.1.2023 jälkeen tapahtuneesta astutuksista syntyneisiin pentueihin ja rekisteröitäviin tuontikoiriin.

Uuden ohjeen myötä EJ-rekisteri poistuu käytöstä. Kuitenkin ne koirat, jotka on rekisteröity EJ-rekisteriin, pysyvät EJ-rekisterissä. Koirat rekisteröidään jatkossa joko FI- tai ER-rekisteriin. Koira voidaan tarvittaessa asettaa jalostuskieltoon, jolloin tieto merkitään jalostustietojärjestelmään. Nartun jalostuskäytölle tulee selkeät ikärajat.

Uuden koirarekisteriohjeen mukaan pentueen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon.

Lisätietoa uudesta koirarekisteriohjeesta löytyy täältä ja uusi koirarekisteriohje löytyy täältä.

Yhteensä 182 rotua tai rotumuunnosta on mukana PEVISA-ohjelmassa

Vuoden 2023 alusta voimassaolevia jalostuksen tavoiteohjelmia (JTO) on 214. Ne kattavat yhteensä 243 rotua tai rotumuunnosta. Voimassa olevia perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) on 164, ja ne koskevat 182 rotua tai rotumuunnosta. Lista pentujen rekisteröintiin vaikuttavista PEVISA-erityisehdoista löytyy täältä.

Päivityksiä terveystutkimusohjeisiin

Vuoden alusta tulevat voimaan päivitetyt BOAS-ohje ja BOAS-testin järjestämisohje. Kävelytestin nimi vaihtuu vuoden vaihteessa jalostustietojärjestelmässä BOAS-testiksi. Lisätietoa löytyy täältä.

Myös ohje geenitestien hyväksymisestä, näytteenotosta ja tulosten tallentamisesta (DNA-ohje) tulee voimaan 1.1.2023. Polveutumisen perusteella terve -statusta ei valitettavasti vielä ole teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä. Lisätietoa löytyy täältä.

Seuraavat päivitetyt luusto-ohjeet tulevat voimaan vuoden alusta:

  • Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje)
  • Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje)
  • Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje)
  • Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta (Olkanivelen osteokondroosiohje)
  • Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Selkäohje)

Lisätietoa löytyy täältä.

Dandiedinmontinterrieri liitetään vuoden 2023 alusta IDD-lausunnon saavien rotujen listalle. Lisätietoa löytyy täältä.

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje ja käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje päivittyvät. Lisätietoa löytyy täältä.

Ohjeistus koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista päivittyy

Vuoden alusta tulee voimaan päivitetty ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista. Siinä on päivitetty kohtaa koiran väliaikaisesta osallistumiskiellosta. Lisätietoa löytyy täältä ja uusi ohje täältä.

Kansainvälisten juniori- ja veteraanisertifikaattien myöntämisen perusteet muuttuvat

Uuden ohjeistuksen mukaan juniori- ja veteraani-CACIBin voi saada juniori- tai veteraaniluokassa paras koira, joka on palkittu sertifikaatin arvoisella (SA). Juniori- ja veteraani-varaCACIBeja ei jaeta.

Uudet perusteet otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen. Lisätietoa löytyy täältä.

Poikkeusmenettely kansainvälisissä valionarvoissa päättyy

Kansainvälisen kennelunioni FCI:n hallitus on päättänyt, että koronapandemiatilanteen vuoksi käyttöön otettu poikkeusmenettely kansainvälisten muotovalionarvojen C.I.B ja C.I.E saamisessa päättyy vuoden 2022 lopussa. Lisätietoa saa täältä.

Samalla poistuvat myös muut FCI:n vuosien 2020 ja 2021 aikana koronapandemiatilanteen vuoksi käyttöön otetut poikkeusmenettelyt.

Neljä koesääntöuudistusta

Linnunhaukkukokeen (LINT) ja hirvenhaukkukokeen (HIRV) uudistetut säännöt tulevat voimaan 1.8.2023. Noutajien rodunomaisten kokeiden uudet säännöt tulevat voimaan 15.4.2023.

Muutos paimennuskoirakokeiden uusiin sääntöihin tulee voimaan 1.5.2023. Lähtökohtana on ollut, että yleinen sääntö kattaa kaikkien paimenkokeiden sääntöosan, jota sitten täydentävät kunkin paimennuskoemuodon koeohjeet.

Kennelliitolla uusi puheenjohtaja, näyttely- ja ulkomuototuomari- sekä koe- ja kilpailutoimikunnalla uudet vetäjät

Kennelliiton hallituksen puheenjohtajana aloittaa kaksivuotiskaudella 2023–2024 Esa Kukkonen. Hallituksessa jatkavat Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Jussi Liimatainen, Kirsi Sainio, Sanna Törnroos ja Risto Ylitalo. Uusia jäseniä ovat Jukka Immonen, Kimmo Mustonen (varapuheenjohtaja) ja Molli Nyman.

Kirsi Sainio vetää jalostustieteellistä toimikuntaa, Vesa Lehtonen kasvattajatoimikuntaa, Jukka Immonen  koe- ja kilpailutoimikuntaa, Kimmo Mustonen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, Sanna Törnroos nuorisotoimikuntaa ja Risto Ylitalo tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät täältä. Kokoonpanoja täydennetään vielä vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2023 teemana on Koira kansalaisena

Kennelliiton vuoden 2023 teemana on Koira kansalaisena. Teemavuonna tuodaan esille koiran muuttunutta roolia ja merkitystä yhteiskunnassa sekä sitä, millaisia hyötyjä koirat tuovat kansalaisina sekä millaisia palveluita koirat tarvitsevat ja miten Kennelliitto voi edistää niiden saavutettavuutta. Kennelliitto tuottaa myös koira-aiheista koulutusmateriaalia nuorille.

Teemavuodesta vastaa Jussi Liimataisen vetämä työryhmä, jossa ovat mukana Sanna Törnroos ja Molli Nyman.

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet