Kennelpiirin tiedotteet

Koronaepidemian ajan kokeissa, kilpailuissa ja testeissä tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä

Julkaistu 03.12.2020

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koronapandemia-ajan-kokeissa-kilpailuissa-ja-testeissa-tulee-noudattaa-viranomaisten-ohjeita-ja-maarayksia

KENNELLIITTO TIEDOTTAA


Muistutamme, että koronapandemian aikana kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisessä tulee noudattaa aluehallintoviraston määräyksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Koska koronapandemiatilanne vaihtelee eri alueilla, on tärkeää, että tilaisuuden järjestäjät seuraavat tarkasti oman alueensa viranomaisten ohjeita.
Tapahtumassa on noudatettava turvaetäisyyksiä

Koe, kilpailu tai testi tulee järjestää kokonaisuudessaan noudattamalla turvaetäisyyksiä, ja riittävän väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koepaikan on oltava tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko koe-, kilpailu- ja testipäivän ajan.

Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään.
Hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota

Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien turvallisuus. Kennelliitto suosittelee, että vain tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt ovat paikalla. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä tapahtumassa tulee välttää.
Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan

Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei saa osallistua tapahtumaan.

Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Jos ohjeita ei noudateta, voidaan tapahtuma keskeyttää

Ylituomarilla tai toimihenkilöllä on oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa tilaisuudesta henkilön, joka ei noudata ohjeita.

Lisätiedot:

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271

Kennelliiton järjestöosaston päällikkö
Iiris Harju
iiris.harju@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0281

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet