Kennelpiirin tiedotteet

Uusi koirarekisteriohje astuu voimaan 1.1.2023

Julkaistu 27.12.2022

Koirarekisteriohje on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Kennelliiton hallitus hyväksyi uusimman version koirarekisteriohjeesta kokouksessaan 25.11.2022. Uusi koirarekisteriohje tulee voimaan 1.1.2023.

Koirarekisteriohjeen määräykset koskevat 1.1.2023 jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria. Lieventyneitä ehtoja voidaan kuitenkin soveltaa takautuvasti.

Koirarekisterin oleellisimpia muutoksia ovat:

Ei jalostukseen -rekisteri poistuu, mutta koira voidaan merkitä jalostuskieltoon

EJ-rekisteri (Ei jalostukseen -rekisteri) poistuu käytöstä. Kuitenkin ne koirat, jotka on rekisteröity EJ-rekisteriin, pysyvät EJ-rekisterissä. Koirat rekisteröidään jatkossa joko FI- tai ER-rekisteriin. Koira voidaan tarvittaessa asettaa jalostuskieltoon, jolloin tieto merkitään jalostustietojärjestelmään.

Kasvattaja voi asettaa rekisteröinnin yhteydessä vapaaehtoisesti jalostuskieltoon pennun tai koko pentueen, jos niissä on kasvattajan mielestä sellainen vika tai ominaisuus, ettei niitä tule käyttää jalostukseen. Jalostuskielto on tällöin perusteltava. Myös omistaja voi anoa Kennelliitolta koiransa asettamista jalostuskieltoon.

Kennelliitto asettaa nartun määräaikaiseen jalostuskieltoon, jos se pennutetaan tiheästi tai se astutetaan alle 18 kuukauden iässä. Pysyvään jalostuskieltoon voidaan asettaa pentue, jonka alle 8-vuotiaana astutettu emä on synnyttänyt toistamiseen tiheästi.

Ohjeeseen lisättiin, että kasvattajan nimiin voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue viiden vuoden aikana (pentujen syntymän väli oltava vähintään viisi vuotta). Koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue.

Jos koira on saanut Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoimman tuloksen (kyynärniveldysplasia, lonkkaniveldysplasia, polvilumpioluksaatio, spondyloosi ja lisäksi 1.1.2025 alkaen kyynärnivelen inkongruenssi ja olkanivelen osteokondroosi), näkyvät jalostuskiellon syy ja ei jalostukseen -merkintä julkisesti koiran tiedoissa. Samoin julkisesti näkyvät jalostuskieltoon merkityn koko pentueen jalostuskielto ja sen syy pentujen tiedoissa, ja ne merkitään pentujen rekisteritodistuksiin pentuerekisteröinnin yhteydessä.

Kahden vuoden siirtymäaika olkanivelen osteokondroosin ja kyynärnivelen inkongruenssin huonoimman tuloksen saaneille koirille

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.11.2022, että uuteen koirarekisteriohjeeseen lisätään kahden vuoden siirtymäaika olkanivelen osteokondroosin ja kyynärnivelen inkongruenssin lausuntojen osalta. Kahden vuoden siirtymäaika tarkoittaa sitä, että 1.1.2025 alkaen olkanivelen osteokondroosi (sairas) ja kyynärnivelen inkongruenssi asteen kolme (INC3) -tuloksen saanut koira sekä sen pentue asetetaan pysyvään jalostuskieltoon.

FIX-rekisteri poistuu

Aikaisemmin käytössä ollut FIX-rekisteri poistuu käytöstä. Sen tilalle tulee tunnistusmerkintätietokanta, jonne merkitään koirat, joita ei voi ilmoittaa FI- tai ER-rekisteriin. Koirat, jotka ovat FIX-rekisterissä, siirtyvät automaattisesti Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan.

Nartun jalostuskäyttöön selkeät ikärajat

Nartun jalostuskäytölle tulee selkeät ikärajat. Nartun saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä, jos rodun PEVIA-ehdot sen sallivat. Kymmenen vuotta täyttäneen nartun astuttaminen on kielletty. Nartuille voidaan jatkossa rekisteröidä korkeintaan kaksi keisarinleikkauksella syntynyttä pentuetta.

Porrastetut lisämaksut ohjaavat noudattamaan yhteisiä sääntöjä

Koirarekisteriohjeen uudistus koskee 1.1.2023 alkaen astutettuja pentueita. Uuden koirarekisteriohjeen mukaan pentueen rekisteröintimaksu nousee porrastetusti, mikäli pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja tai koko pentue asetetaan Kennelliiton määräämään jalostuskieltoon. Lisämaksulla voidaan rekisteröidä korkeintaan kolme pentuetta kasvattajaa kohden.

Koiralla voi olla vain yksi lisämaksulla rekisteröity pentue, jos lisämaksu on määräytynyt koiraa koskevasta syystä. Koiralle sallitaan kuitenkin useampi lisämaksullinen pentue, jos lisämaksun syynä on astutushetkellä puuttuva tai vanhentunut PEVISA-tutkimus ja PEVISA-ehdot täyttyvät pentuetta rekisteröitäessä.

Oman maksuluokan mukainen rekisteröintimaksu peritään tapauksissa, joissa on kyseessä rotumuunnosten risteyttäminen tai tapauksissa, joissa on kyseessä PEVISA-ehdoista poikkeaminen, kun ulkomainen jalostusuros astuu nartun, narttu siemennetään tuontispermalla tai ulkomainen narttu tuodaan jalostuslainaan.

Ohjeeseen tarkennettiin kasvattajien maksamattomia rekisteröintimaksuja käsittelevää kohtaa. Pentue voidaan poistaa rekisteristä, jos kasvattaja ei kahden kuukauden kuluessa laskun eräpäivästä maksa pentueen rekisteritodistuksia.

Ulkomaisia uroksia ja jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja koskevat ohjeet

Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.

Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta (kyynärniveldysplasia, lonkkaniveldysplasia, polvilumpioluksaatio, spondyloosi ja lisäksi 1.1.2025 alkaen kyynärnivelen inkongruenssi ja olkanivelen osteokondroosi).

Uuden koirarekisteriohjeen kohta 4.10.3 ulkomaisista jalostusnartuista ei toistaiseksi koske RKF-rekisterissä olevia narttuja.

Omakoiran kautta tehty omistajamuutos on jatkossa maksuton

Uuden koirarekisteriohjeen myötä 1.1.2023 alkaen omistajamuutos on jatkossa maksuton, jos se tehdään sähköisesti Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa.

Uusi koirarekisteriohje löytyy täältä>

Lisätietoja:

jalostusposti@kennelliitto.fi

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet