Kennelpiirin tiedotteet

Uusi kasvattajasitoumus voimaan vuoden 2022 alusta – Vanhan sitoumuksen voimassaolo päättyy 31.5.2022

Julkaistu 21.12.2021

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/uusi-kasvattajasitoumus-voimaan-vuoden-2022-alusta-vanhan-sitoumuksen-voimassaolo-paattyy-3152022

Kennelliiton valtuusto päätti kokouksessaan 28. marraskuuta uudesta kasvattajasitoumuksesta, joka tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Kasvattajasitoumuksella koirankasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi.

Siirtymäaika uuden kasvattajasitoumuksen allekirjoittamiselle on 31.5.2022 saakka, johon mennessä kasvattajien on allekirjoitettava uusi kasvattajasitoumus.

Kasvattajasitoumus on yleensä päivitetty noin kymmenen vuoden välein. Edellisen kerran se päivitettiin vuonna 2010.

Itse pääperiaatteet sitoumuksessa eivät ole muuttuneet. Kasvattaja sitoutuu Kennelliiton tarkoitukseen ja sääntöihin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hän kasvattaa Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröitäviä, käyttötarkoitukseensa sopivia, rotumääritelmän mukaisia koiria.

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja on perehtynyt kasvattamiinsa rotuihin, niiden rotumääritelmiin ja käyttötarkoituksiin sekä jalostukseen ja Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan. Hänen jalostukseen käyttämänsä koirat ovat terveitä, pitkäikäisiä ja yhteiskuntakelpoisia.

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja antaa avoimesti tietoa koiriensa ominaisuuksia sekä vioista ja sairauksista ja luovuttaa tietoa julkaistavaksi Kennelliiton kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä.

Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja rekisteröi rotukoirapentueensa Kennelliittoon voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti. Hän luovuttaa pennut aikaisintaan seitsemän viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä ja hyväkuntoisina.

Myydessään koiran kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja tekee siitä molemmille osapuolille kohtuullisen kirjallisen sopimuksen käyttäen ensisijaisesti Kennelliiton vakiosopimuslomakepohjaa. Samoin hän tekee luovuttaessaan koiran sijoitukseen. Koiran kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet.

Myydessään koiran kasvattaja neuvoo uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.

Kasvattajasopimuksen allekirjoittanut kasvattaja sitoutuu myös siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoja häntä koirien pidossa. Kennelliiton kennelneuvojat voivat vierailla hänen luonaan ja ottaa polveutumismääräyksiin tarvittavia näytteitä hänen koiristaan.

Uuden kasvattajasitoumuksen teksti löytyy liitteestä:

Uusi kasvattajasitoumuslomake päivitetään Kennelliiton verkkosivuille ennen vuodenvaihdetta.

Lisätiedot

Kasvattajatoimikunnan varapuheenjohtaja
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
puh. 050 599 9838

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet