Koe-, näyttely- ja kurssianomukset


Kokeiden, näyttelyiden ja kurssien anominen tehdään OMAKOIRA-järjestelmän kautta.

Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit kirjautuvat omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla järjestelmään (heidän oma kennelliiton jäsennumero ja salasana). Ao. henkilöille Kennelliitto on antanut luottamustehtäviensä mukaiset oikeudet toimia yhdistyksensä tietojen ylläpitäjänä, nämä oikeudet antamat anoa myös kokeet ja näyttelyt järjestelmän kautta. Ao. henkilöt voivat antaa muille oman yhdistyksen henkilöille oikeuksia anoa kokeita järjestelmän kautta (tapahtumien ylläpitäjä-oiukeudet)

Anomukset siirtyvät sähköisesti Kennelpiirin käsiteltäväksi ja kun ne on Kennelpiirissä hyväksytty, anomukset siirtyvät sähköisesti Kennelliittoon. Tästä tulee sähköposti suoraan anojalle. Hyväksytyt kokeet kirjautuvat näkyviin Kennelliiton ylläpitämään TAPAHTUMAKALENTERIIN.

Jos yhdistyksen sihteeri tai puheenjohtaja ei ole Kennelliiton jäsen ja näin ei ole mahdollisuutta käyttää Omakoira-järjestelmää voi yhdistyksen johtokunta tehdä päätöksen ja antaa jolle kulle yhdistyksen henkilölle oikeuden käyttää Omakoira-järjestelmää. Nämä pöytäkirjanotteet lähetetään Kennelpiirin sihteerille, joka antaa oikeuden ao. valtuutetulle henkilölle. Kennelpiirissä on myös kokeiden vastuuhenkilöt, jotka avustavat Omakoiraan tehtävien anomisien tekemisessä. 
 

Kennelpiirin aikataulu kokeiden ja kurssien anomisessa:
Tapahtuman pitoaika 1.1.-30.4., anomukset viimeistään Omakoirassa 30.8.
Tapahtuman pitoaika 1.5.-31.7., anomukset viimeistään Omakoirassa 31.12.
Tapahtuman pitoaika 1.8.-31.12., anomukset viimeistään Omakoirassa 31.3.