Avustusten hakeminen

Kennelpiiri avustaa jäsenyhdistyksiään
Kennelpiiri tukee jäsenyhdistyksiään joidenkin arvokokeiden järjestämisessä ja jäsenyhdistyksen ensimmäisen kokeen järjestämisessä. Se myöntää joissakin erikoistapauksissa kohdeavustuksia.

Piiri ei 1.1.2013 alkaen avusta arvokokeiden karsintakokeiden, lohkokokeiden tai SM-kokeiden osallistumismaksuissa, vaan niistä huolehtivat yhdistykset oman käytäntönsä mukaisesti. Piiri maksaa piiriotteluiden osallistumismaksut.

Erillispäätöksin myönnettävät avustukset
Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää erityisiä avustusta jäsenyhdistykselleen harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin, harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin. Hakemukset tulee toimittaa kennelpiirille ennen tapahtuman tai hankinnan toteuttamista. Hakemuksesta tulee ilmetä tapahtuman tiedot, tapahtuman budjetti sekä toimintakertomus taustatietoineen.

Kaikki avustusanomukset
tulee olla käsiteltävänä viimeistään piirihallituksen joulukuun kokouksessa, jotta ne ennättävät kuluvan vuoden maksatukseen. Myöhemmin tulleita ei enää käsitellä. Kennelpiiri ei avusta matkakuluissa. Maaotteluissa tms. on ensisijaisesti käännyttävä oman rotujärjestön puoleen.

Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.