Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

Pohjois-Savon Kennelpiirin tehtävänä on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden. Kennelpiiri työskentelee kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiranjalostuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi:
 
 • piirihallitus hyväksyy alueella pidettävät kokeet ja kurssit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - kokeet ja kurssit hyväksyy omat lajiliitot)
 • myöntää koetoimitsijakortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - toimitsijakortit myöntää omat lajiliitot)
 • myöntää kehätoimitsijakortit
 • myöntää palkintotuomarikortit
  (agi, toko, pk, vinttikoirat, koiratanssi ja rallytoko - tuomaripätevyydet myöntää omat lajiliitot)
 • harjoittaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • ohjaa ja valvoo alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa
 • edistää ja tukee kenneltapahtumien järjestämistä
 • pyrkii lähentämään jäsenyhdistyksiä ja eri lajien harrastajia toisiinsa ja syventää heidän yhteistyötä
 • järjestää joko yksin tai yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutusta sekä neuvottelu-, selostus- ja esitelmätilaisuuksia
 • lähettää jäsenyhdistyksille jäsenpostit
 • julkaisee Haakahuksia -tiedotelehteä

Kennelpiiri toimii Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti ja niillä valtuuksilla, jotka Kennelliiton valtuusto ja hallitus on sille antanut. Päämääränä on terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira!


Palkitsemiset:

Pohjois-Savon Kennelpiirissä nimetään vuosittain positiivinen yhdistys sekä vuoden ansioitunut nuori. Kennelpiiri palkitsee myös Piirinmestarit, joita on vuosittain palkittavana yli kaksikymmentä. Eri kilpailuina käydään Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Veteraanikoira, Vuoden TOKO-koira, Vuoden Agilitykoira sekä Vuoden Palveluskoira. Nämä kaikki palkitsemiset suoritetaan Kennelpiirin vuosikokouksessa.