Kennelpiirin ansiomerkit

Merkit on anottava 28.2. mennessä.


Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle,

 • joka on ollut Suomen Kennelliiton jäsenseuran jäsen vähintään 20 vuotta
 • joka on toiminut pitkän ajan jäsenyhdistyksen, piirin, rotujärjestön tai liiton johtoelimissä
 • joka on toiminut ahkerasti vähintään 20 vuotta tuomari- tai ylituomaritehtävissä
 • erityisesti huomioidaan henkilön toiminta kouluttajana, kokeiden sekä näyttelyiden yms. tilaisuuksien järjestäjänä
 • menestynyt erinomaisesti joko kasvattamillaan tai omistamillaan koirilla
 • Kultaista ansiomerkkiä jaetaan enintään yksi kpl / jäsenyhdistys / vuosi.


Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle:

 • joka on ollut SKL:n jäsenseuran jäsenenä vähintäänkin 10 vuotta
 • joka on toiminut kokeissa ylituomarina tai palkintotuomarina tai näihin verrattavissa tehtävissä
  vähintäänkin 10 vuoden aikana
 • joka on toiminut tuloksellisesti kasvattajana tai osallistunut itse koirallaan näyttelyihin ja kokeisiin
 • joka on toiminut yleensä ansiokkaasti kenneltyön hyväksi
 • Hopeista ansiomerkkiä jaetaan enintään kaksi / jäsenyhdistys / vuosi.


Kennelpiirin standaari
Kennelpiirin hallitus myöntää standaarin jäsenseuransa anomuksesta joko henkilölle tai yhteisölle. Standaari on kennelpiirin huomattavin huomionosoitus ja sitä käytetään harkiten kulloinkin päättämässä olevan piirihallituksen päätöksen mukaisesti.

Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus on kokouksessaan 11.1.2019 hyväksynyt  ansiomerkkien säännöt. Ansiomerkin saajan ei tarvitse täyttää kaikkia ehtoja, mikäli ansiot jonkin vaatimuksen kohdalla ovat erityisen suuret.

Lomakkeet löytyvät täältä

Kennelliiton ansiomerkit

Anomukset tulee olla piirihallituksella syyskuun lopussa, anomukset käsitellään keskitetysti lokakuun hallituksen kokouksessa.

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SKL-FKK:n hallitus, joko SKL-FKK:n hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, kennelpiirin, rotujärjestön tai muun SKL-FKK:n jäsenyhdistyksen esityksestä. Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto.

Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kysymyksessä se nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa.

Jokainen ansiomerkki- ja kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle SKL-FKK:n lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.

Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle
jolle on aiemmin myönnetty kennelpiirin tai rotujärjestön ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut SKLFKK:n jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt kotiseudullaan kenneltoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla SKL-FKK:n järjestötyöhön kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai muun jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi katsotaan lisäksi toiminta palkintotuomari- ja koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.

Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle
joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut SKLFKK: n jäsen ja joka aikaisemmin on saanut SKL-FKK:n hopeisen ansiomerkin tai SK-L:n tai SKL-FKK ansiomerkin tai joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan liiton, kennelpiirin tai rotuyhdistyksen johtoelimissä tai muissa merkittävissä luottamustehtävissä.

Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle
joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SKL-FKK:n hyväksi tai tukenut SKL-FKK:n, kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.

Ansiomerkkiesitykset kunniaviiriesityksiä lukuunottamatta lähetetään SKL-FKK:n hallitukselle vuosittain 31.12. mennessä. Jäsenyhdistysten esitykset lähetetään ao. kennelpiirin tai rotujärjestön kautta, jotka merkitsevät niihin henkilöiden puoltojärjestyksen.

Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.

Ohje ja anomuslomake

Kennelliiton ansiomerkit

Anomukset tulee olla piirihallituksella syyskuun lopussa, anomukset käsitellään keskitetysti lokakuun hallituksen kokouksessa.

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SKL-FKK:n hallitus, joko SKL-FKK:n hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, kennelpiirin, rotujärjestön tai muun SKL-FKK:n jäsenyhdistyksen esityksestä. Jos esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto.

Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kysymyksessä se nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa.

Jokainen ansiomerkki- ja kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle SKL-FKK:n lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.

Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle
jolle on aiemmin myönnetty kennelpiirin tai rotujärjestön ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut SKLFKK:n jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt kotiseudullaan kenneltoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla SKL-FKK:n järjestötyöhön kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai muun jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi katsotaan lisäksi toiminta palkintotuomari- ja koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.

Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle
joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut SKLFKK: n jäsen ja joka aikaisemmin on saanut SKL-FKK:n hopeisen ansiomerkin tai SK-L:n tai SKL-FKK ansiomerkin tai joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan liiton, kennelpiirin tai rotuyhdistyksen johtoelimissä tai muissa merkittävissä luottamustehtävissä.

Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle
joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SKL-FKK:n hyväksi tai tukenut SKL-FKK:n, kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.

Ansiomerkkiesitykset kunniaviiriesityksiä lukuunottamatta lähetetään SKL-FKK:n hallitukselle vuosittain 31.12. mennessä. Jäsenyhdistysten esitykset lähetetään ao. kennelpiirin tai rotujärjestön kautta, jotka merkitsevät niihin henkilöiden puoltojärjestyksen.

Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.

Ohje ja anomuslomake