Piirihallitus puoltaa ja myöntää

Piirihallitus puoltaa osallistumaan erilaisiin koulutuksiin

Puollon hakijan tulee olla:

  • Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen
  • Hakijan tulee niin vaadittaessa laatia vapaamuotoinen hakemus, jossa hän kertoo kennelharrastuksestaan sekä tavoitteistaan oman lajinsa harrastajana.
  • Hakemukseen on liitettävä myös koiraharrastuksensa CV, jossa on yhteenveto toiminnasta oman lajin parissa sekä maininta koulutusvaatimusten täyttymisestä. CV:ssä voi mainita halutessaan myös koirien nimet, joilla on kilpaillut kokeissa tai näyttelyissä.
  • Vapaamuotoisen hakemus tulee lähettää Kennelpiirille riittävän ajoissa ennen hakuajan umpeutumista, kokoukseen ennättääkseen viimeistään viikkoa ennen piirihallituksen kokousta.
  • Hakemuksen liitteeksi liitetään tarvittavat jäsenmaksujen maksutositteet kuluvalta vuodelta.
  • Hakemukseen liitetään aina myös yhdistyksen tai tarvittaessa rotujärjestön / lajiliiton puolto ao. kurssille tai koulutukseen osallistumisesta.
  • Ylituomari 1 -koulutukseen hakijalta vaaditaan aina myös Kennelpiirin rotujaoston suositus, joka voidaan pyytää tarvittaessa myös hallituksen toimesta.