Kennelpiirin hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

 • johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • myöntää avustukset jäsenyhdistyksille
 • valmistella kokouspaperit yleiselle kokoukselle esiteltäväksi
 • järjestää tarvittavat yleiset kokoukset
 • hyväksyä tai puoltaa Kennelpiirin alueella järjestettävät näyttelyt, kokeet ja kurssit sekä koulutustilaisuudet
 • järjestää jatkokoulutustilaisuuksia ylituomareille
 • kouluttaa kotimaisten rotujen osalta piirikouluttajia
 • huolehtia hallituksen ja jaostojen kokousten päätöksien toimeenpanosta
 • edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa
 • valita toimihenkilöt, joihin kuuluvat: varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, koepöytäkirjojen tarkastajat, koe- ja kurssianomusten vastaanottajat, piirikouluttajat, valitsijamiehet, joukkueenjohtajat, jaostot ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset
 • myöntää ja uusia toimitsija- ja palkintotuomarikortit sekä tarvittaessa peruuttaa oikeudet
 • päättää jäsenyhdistyksen erottamisesta ja huomautusten/varoitusten antamisesta
 • pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa
 • pitää yllä kehätoimitsijaluetteloa
 • pitää yllä koetoimitsijarekisteriä
 • huolentia Koiran Päivän järjestämisestä 24.4.
 • hallituksen jäsenien ja toimihenkilöiden kouluttaminen