Toimintastrategia vuodelle 2019

Vuoden 2019 pääpainopisteet ovat:

  • vuoden teema – ” kehittyvät verkkopalvelut koiran hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tukena”
  • kannustetaan ja opastetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonsaantikanavanaan
  • ohjeistetaan yhdistyksiä siirtymään kokonaan omakoira-järjestelmän käyttöön
  • kannustetaan jäsenyhdistysten yhteistyötä
  • toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa
  • kehitetään ja kannustetaan jaostojen toimintaa
  • koulutetaan toimihenkilöitä ja toimikuntia
  • Koiran päivä pidetään 24.4.2019 Varkaudessa
  • koirasusien kasvattamisen, myymisen ja omistamisen vastustaminen