Kennelliiton jäsenyhdistysten velvoitteet

Kennelliiton jäsenyhdistyksiä ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, koiratoimintaa harjoittavat harrastusyhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat yhdistykset ja metsästysseurat, jotka kennellliiton hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Kennelpiirin oman alueen jäsenyhdistykset ovat myös Kennelliiton jäseniä.


Jäsenyhdistyksen edut

Yhdistyksellä, jotka ovat kennelliiton ja -piirin jäseniä on mahdollisuus järjestää virallisia kokeita ja näyttelyitä. Luottamustehtävien haltijat voivat Omakoira-palvelun kautta hoitaa yhdistyksensä asioita. Omakoira-palvelussa voi tehdä toimintailmoituksen ja hakea kokeita, kursseja sekä näyttelyitä. Kennelliiton jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan oman edustajansa kolmen vuoden välein kokoontuvaan yleiskokoukseen edustamaan yhdistystä.
 

Yhdistysten tiedot helposti ajan tasalle Omakoiran kautta

Yhdistykset ylläpitävät sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä suoraan Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät kannattaa päivittää heti, kun niissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa edellisen vuoden jäsenmäärän Omakoirassa. Jos palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi toimintailmoituksen tehdä alla olevilla lomakkeilla, joka lähetetään kennelpiirin sihteerille päivitystä varten. https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
 

Yhdistysten toimintailmoitukset

Yhdistysten tulee lähettää vuositilasto toiminnastaan kennelpiiriin helmikuun loppuun mennessä. Kennelpiirin hallitus pisteyttää yhdistysten toiminnan vuosittain, tämä vaikuttaa mm. näyttelyiden myöntämiseen. Enemmän ohjeita sekä lomake löytyy Ohjeet ja lomakkeet -sivulinkistä

Kennelliiton jäsenyhdistysten tulee vuosittain toimittaa toimintailmoitus kennelpiiriinsä helmikuun loppuun mennessä tai heti kun vuosikokous yhdistyksessä on pidetty.

Kennelpiirin jäsenyhdistys velvoitetaan jättämään toimintailmoitus toimihenkilöistä ja yhdistyksen jäsenmäärästä vuodenvaihteessa Omakoira-palvelussa. Ilman toimintailmoituksen jättöä yhdistyksellä ei ole äänioikeutta kennelpiirin vuosikokouksessa.

Jos yhdistyksen päättävissä henkilöissä ei ole Kennelliiton jäseniä, tulee yhdistyksen nimetä keskuudestaan henkilö, joka on Kennelliiton jäsen ja joka voi luoda Omakoira-tunnukset. Tämän jälkeen yhdistys voi pyytää Kennelpiirin sihteeriä lisämään ns. Ylläpitäjä oikeudet kyseiselle henkilölle, jolloin henkilö voi hallinnoida yhdistyksen asioita Omakoirapalvelussa. Ainoastaan poikkeustapauksissa piiri hyväksyy lomakkeella jätetyt toimintailmoitukset eli ensi sijaisesti käytetään Omakoira-palvelua.