Suomen Riistakeskuksen lupa 2021

LADATKAA KÄNNYKKÄÄNNE MAHDOLLISIA TARKASTUKSIA VARTEN

Karhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen sekä kouluttamiseen ajalle 20.8. - 31.10.2021

Pohjois-Savon Kennelpiiri on hakenut keskiteysti luvan KARH taipumuskokeiden ja koulutusten pitämiseksi Pohjois-Savossa. Kokeen järjestäjänä toimii Pohjois-Savon Kennelpiiri ry. Kokeiden ja koulutuksen tulee tapahtua siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä vahingoiteta.

==============

KARH taipumuskoe 20.8.-31.10.2021

Tapahtuma-aika: 20.8.2021 - 31.10.2021
Eläinlaji: karhu
Koirien määrä: 50
Yhteyshenkilöt: Ari Laukkanen, +358400170998, laukkalan@gmail.com, Jukka Kauhanen, 0503304908, jukka.kauhanen@hotmail.com 

Tapahtuman kuvaus: Kennelliiton Karhu taipumuskokeen sääntöjen mukaan tapahtuvaa taipumuskoe toimintaa. 
Kokeita vastaanottavat Pohjois-Savon kennelpiirin alueella Suomen Kennelliiton myöntämät arvosteluoikeuden omaavat ylituomarit. 

KARH taipparimaksut Pohjois-Savon Kennelpiirin tilille FI03 5482 3720 0031 85
Järjestäjä:
Pohjois-Savon Kennelpiiri ry, osm. 20 € tilille FI03 5482 3720 0031 85 viite 2422 
Alue:
Pohjois-Savon Kennelpiirin toimialue, pinta-ala 2036700ha

==============

KARH koulutus 20.8.-31.10.2021

Tapahtuma-aika: 20.8.2021 - 31.10.2021
Eläinlaji: karhu
Koirien määrä: 50

Yhteyshenkilöt: Ari Laukkanen, +358400170998, laukkalan@gmail.com

Tapahtuman kuvaus: Pohjois-Savon kennelpiiri hakee koirankoulutus lupaa karhua haukkuvien koirien koulutukseen kennelpiirin alueelle. Karhukannan kasvusta johtuen tarvitaan entistä enenevässä määrin tietoa karhulle toimivista koirista, joita voidaan käyttää viranomasitehtäviin SRVA. sekä karhunmetsästykseen

Hakemusalue
Pinta-ala: 2036700ha
Lupa-alue Pohjois-Savon Kennelpiirin toimialue

Järjestäjä: Pohjois-Savon Kennelpiiri ry, osallistumismaksua ei peritä.

Pakolliset ennakkoilmoitukset ja yhteyshenkilö: Ari Laukkanen p. 0400 170 998, email: laukkalan (at) gmail.com.
Alue: Pohjois-Savon Kennelpiirin toimialue
Osallistumisoikeus kaikilla Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistysten jäsenillä omilla koirillaan. Osallistumismaksua ei peritä.

=============

EHDOT

Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan hakemuksen mukaisesti. Tämä lupa on voimassa 20.8.2021-31.10.2021 ja sen nojalla voidaan järjestää karhunhaukun taipumuskokeita ja kouluttaa koiria karhutyöskentelyyn.

Tämä lupa koskee Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n toimialuetta. Lupaa voidaan käyttää koiran koulutukseen ilmoittamalla toiminnan  aloittamisesta päätöksessä mainituille yhteyshenkilöille (Ari Laukkanen +358400170998 laukkalan@gmail.com tai Jukka Kauhanen, 0503304908, jukka.kauhanen@hotmail.com ) ja ehdoissa määrätyille toimijoille.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tapahtumia koskeva Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa on voimassa vain, jos Suomen Kennelliiton hallituksen päätös tai viranomaisten määräykset ja ohjeet koronavirustilanteen hoitamiseksi eivät ole ristiriidassa tapahtumien järjestämisen kanssa. 

Kun järjestetään päätöksen mukaista toimintaa, tulee luvan käyttäjällä olla oikeus kouluttaa koiraa ja järjestää karhunhaukkutaipumuskoe päätöksessä tarkoitetulla alueella.

Päätös on pidettävä mukana luvassa tarkoitetussa toiminnassa ja päätös on esitettävä sitä kysyttäessä metsästysoikeuden haltijalle tai muulle
metsästyksen valvontaa suorittavalle toimijalle. 

Luvan käytössä ei ole oikeus poiketa muista metsästyslain ja metsästysasetuksen säännöksistä.

Karhunhaukkutaipumuskoe ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin pentuihin, eikä naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja.
Koetapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan. Taipumuskoe saa vuorokauden aikana (24 tuntia kokeen alkamisesta) kohdistua vain kerran samaan tunnistettuun karhuyksilöön.

Taipumuskokeen päätyttyä toimintaa ei saa myöskään jatkaa samaan karhuun kohdistuvana koulutustapahtumana. Koulutustapahtuma saa vuorokauden aikana (24 tuntia tapahtuman alkamisesta) kestää enintään viisi tuntia samaan tai samoihin tunnistettuihin karhuyksilöihin kohdistuen. Koulutustapahtuman katsotaan alkaneen siitä, kun koira on ensimmäisen kerran löytänyt karhun haukkuun. Koulutustapahtuma ei saa kohdistua alle vuoden vanhoihin pentuihin, eikä naaraaseen, jolla on alle vuoden vanhoja pentuja. Koulutustapahtuma on keskeytettävä, jos edellä tarkoitettu tilanne havaitaan.

Koulutustapahtumaan osallistuvien nimet, koulutustapahtumaan lähtö ja koulutustapahtuma-alue on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle (eraasiat.ita-suomi@poliisi.fi ) välittömästi, kun edellä määritellyllä tavalla todettu koulutustapahtuma katsotaan alkaneeksi. Jos  koulutustapahtuma tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, edellä mainitut tiedot on ilmoitettava myös rajavartiolaitokselle.
2021-1-000-19328-1 (C33W8N6ELD) 2 / 8

Päätöksen perustelut
Kuhunkin erilliseen koulutustapahtumaan voi osallistua enintään kaksi koiraa kerrallaan. Karhunhaukkutaipumuskokeen osalta noudatetaan luvan saajan määräämää ilmoitusmenettelyä.

=============

LIITE KARHUNHAUKUN TAIPUMUSKOETTA JA KOIRANKOULUTTAMISTA KOSKEVAAN
PÄÄTÖKSEEN VUONNA 2021


Suomen riistakeskus on myöntänyt aiempien vuosien tavoin useille toimijoille metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan, jonka perusteella voidaan järjestää karhunhaukun taipumuskoe ja kouluttaa koiraa karhun kanssa työskentelyyn. Suomen riistakeskus toteaa, että ilmoitus koulutuksen aloittamisesta on tehtävä vasta silloin kun koiranohjaaja on voinut todeta, että kohde-eläin on karhu. Toisin sanoen etukäteisilmoittamista ei tarvita.

Ilmoitus on tehtävä päätöksen ehtokohdan mukaisesti sähköpostitse. Kyseiset sähköpostiosoitteet löytyvät päätöksestä. Koiranohjaajan velvollisuus on huolehtia ilmoituksista. Ilmoituksen voi myös tehdä joku muu koiranohjaajan puolesta, jolloin koiranohjaaja saa asian hoidettua maastosta eteenpäin puhelinsoitolla tai tekstiviestillä.

Taipumuskokeen osalta on tehtävä luvan saajan edellyttämät ilmoitukset. Tässä tarkoitettu poikkeuslupa ja ilmoitusvelvollisuus ei koske karhun kiintiömetsästyksen tai metsästyslain 41 a §:n mukaisen poikkeusluvan nojalla tapahtuvan metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa toimintaa.

SUOMEN RIISTAKESKUS