Kokeiden anominen

Piirihallituksen ohje koetoimikunnille: 
Koetoimikuntien tulee noudattaa kaikilta osin koemuodon koetoimikunnille annettuja ohjeita (sääntökirja ja Kennelliitto). Koemaastot tulee olla anottu ajallaan asiallisesti. Koeanomuksissa ei voi olla kuin sovitusti mainintaa ”koiranohjaaja tuo koemaaston tullessaan”, koska tällöin ei kaikki koirakot ole tasapuolisessa asemassa. Jos koetoimikunta ei ole saanut tarpeeksi maastoja, se voi hankkia puuttuvat maastot parhaaksi katsomallaan tavalla ennen koetta vaarantamatta kokeen järjestelyjä. Piirihallitus on tehnyt myös päätöksen, että Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella pidettävissä näyttelyissä ja kokeissa tulee tarkastaa rokotukset kaikilta koirilta.