Jaostojen puheenjohtajien ja sihteerien käyttöön:

Lähettäkää  viimeistään 15.1. piirin sihteerille toimintakertomukseen ja -suunnitelmaan lisättäväksi

Jaoston toimintakertomus

Listaa PM -kokeen koiratulokset, omistajan tietoja ei ilmoiteta
Lisää tähän Pohjois-Savossa pidetyt arvokokeet, mainitse järjestäjä sekä kerro alueemme koirien menestyminen (omistajan tietoja ei ilmoiteta)
Listaa tähän kaikki järjestetyt kurssit ja koulutukset, järjestäjä, kouluttaja sekä osallistujamäärä
Listaa tähän pidetyt kokouspäivämäärät ja onko kokous pidetty perinteisesti vai sähköpostilla.