Spanielien koulutukset

Spanielien taipumuskokeet, SPA, perehdytyskoulutus
3.4.2016 Kuopio (Karttula) Hirvijärven Leirikeskus, Hirvitie 50, Karttula, klo 9.00 – 14.00, järj. Karttulan Kennelkerho ry, kurssin joht. Janna Kekkonen, osm. 0 €, tied. Helena Ravolainen, email: helena.ravolainen (at) evl.fi, p. 050 5672142, ilm. viim 29.3. Ruokailu omakustanteinen, materiaalista peritään pieni monistusmaksu. Ohjelma: www.karttulankennelkerho.fi. Kesällä pidetään käytännönharjoitukset erikseen sovittuna aikana ja paikassa.