Muut Kennelpiirissä järjestettävät koulutukset

2017

MEJÄ- perehtymistilaisuus
2.4.2017 Kuopio (Rytky) Rytkyn Leirikeskus, Rytkynrannantie 16, Kuopio, klo 10.30 - 17.00, järj. Karttulan Kennelkerho ry, kurssin joht. Heli Niskanen ja Riikka Kärnä osm. 0 €, tied. Helena Ravolainen, email: helena.ravolainen@evl.fi, p. 050 5672142, ilm. viim 29.3. Ruokailu omakustanteinen 10€, materiaalista peritään pieni monistusmaksu. Kesällä järjestetään eri paikkakunnilla harjoittelupäiviä erikseen sovittuna aikana. Rajattu 35 henkilöä.