Koetoimitsija 2 koulutukseen osallistuvan tulee pyytää Kennelpiirin jäsenyhdistyksen puolto. Kurssit toteutuvat, jos vähintään 5 henkilöä on ilmoittautunut. 

2018

KOETOIMITSIJOIDEN LAJIKOULUTUKSET

Koetoimitsija 2 AJOK, BEAJ, KEAJ
15.8.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. Kuivalainen Risto, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Kurssille otetaan Kennelliiton jäsenyyden omaavaia koetoimitsija 1 koulutuksen hyväksytysti käyneitä henkilöitä. Kurssi toteutuu, jos sille ilmoittautuu vähintään viisi henkilöä. www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi


Koetoimitsija 2 HIRV, KARH
5.5.2018 Kuopio, Vanulan seurantalo Vitostie 2101 Hiltulanlahti, Raj. 5 henk. Järj. Kuopion Seudun Metsästyskoirakerho, Kurssin joht: Laukkanen Ari. Ilm. 1.3.-30.4.2018 Laitinen Matti, 040-554 5602, mat.laitinen@gmail.com, Osm. 10 €. www.ksmkk.com